Unghästar

Oompa Loompa, val 3år e: Al Cendo – Robin Z

Confidence SH, sto 3år e: Cabachon – Cardento - Irco Marco

Magic Bubble, sto 2år e: Magic Park – Cuper – Cardento

Baloubetty, sto född 2015 e: Balou du Rouet - Cardento - Quidam de Revel - Irco Mena

Baloubertil, hingst född 2016 e: Balou du Rouet - Robin Z

Chili con Kannan, hingst född 2016 e: Kannan - Cardento - Quidam de Revel - Irco Mena

3åringarna är alla inridna och har gjort 3års Test.