Faciliteter

Gården består av 2 stall och ett utestall, sammanlagt 20 boxar alla med öppningsbara fönster, två lösdrifter, ridhus 22*62 med fibersand, skrittmaskin, gräshagar och under 2017 kommer även en utebana att byggas